Články a povídání – strana 3

západ slunce 5b

SLUNCE A AURUM

Tak jako je Slunce centrem zářící duchovní Lásky a dávání pro celou sluneční soustavu, má zlato výsadní postavení mezi kovy. Souvisí se Sluncem, tedy - vlivem... celý článek:

Daniel B. Holeman

JINÁ SFÉRA, SEN ČI VIZE?

Podivný let noční hvězdnou oblohou mi dal posléze nahlédnout do jiné úrovně. Snad jiná sféra, sen, či vize? Kdo ví?... Trmáceli jsme se kdesi do kopců, těžkým terénem. Já a... celý článek:

cropped-more.jpg

KOLIK JEŠTĚ PŘIJDE VLN?

První vlna, druhá, třetí, čtvrtá... všechny nakonec skončí na pevné zemi. Ten, kdo se vrhá proti vlnám, dál do moře v domnění, že je zastaví, ten tam taky skončí a vlny jej zahubí... celý článek:

aura2

CO VYZAŘUJEME, TO SKLÍZÍME, TÍM JSME

Jak to všechno dopadne? Častá to otázka dnešních dnů. Odpověď nikdo nezná, i když... Některé věci se dají předpovědět podle toho, jak většina lidstva jedná... celý článek:

duhove2

ZAMYŠLENÍ - A NEJEN DUHOVÉ

Pokroucenost hodnot i pokroucenost samotných lidí současného světa, má jistě mnoho důvodů, domnívám se však, že ten nejdůležitější pramení z nepochopení... celý článek:

žžjo svatojánská noc

SVATOJÁNSKÁ NOC

Ačkoliv byl krásný den, obloha bez mráčku, v chaloupce byl velký zmatek. To si táta přijel pro Barunku, s mámou už měli dovolenou a chystali se k moři. To proto, že Barunka... celý článek:

krása2

SMYSL PRO KRÁSU

Zušlechtit se máte, ne napodobovat. V nejkrásnější květy má vykvést to, co je ve vás! Jinak nejste osobností. V každém člověku je však skryta jiná veliká hodnota, která se nyní... celý článek:

sundej pásku

OTEVŘI OČI

Díváš se, máš vše před očima a stejně nevidíš. Vidíš jen to, co je ti předkládáno, abys viděl. Otevři už konečně oči. Co se jeví jako nepochopitelné nazýváš pak zázrakem, ač je... celý článek:

naslouchej

UMĚNÍ NASLOUCHAT

Komunikací dochází k předávání řady informací a signálů mezi mluvícím a posluchačem. Pozorný posluchač nevnímá jen informaci, kterou mu druhý předává, ale... celý článek:

FB23_17_11_20

PŘÍLIŠNÁ GLOBALIZACE JE ŠKODLIVÁ

Pokud současní vůdcové chtějí svým národům a svým zemím vnutit cizí mravy a zvyky, cizí tradice a oděvy, cizí stavební sloh v domnění, že tím jejich národy budou... celý článek:

132

KDYŽ PRAVDA URÁŽÍ

Když pravda uráží, pak lžeme a lžeme, dokud nezapomeneme, že nějaká pravda je. Ale ona pořád je. Každou lží si děláme u pravdy dluh. A dřív nebo později se musí splatit.... celý článek:

záře 2fb

UVĚDOMUJEME SI TU ZODPOVĚDNOST?

Je síla dobra a síla zla? Jsou tedy dvě síly? Vážně hledajícího člověka to musí uvádět do omylů a pochybností. Protože tam, kde jsou dvě síly, museli by logicky být i dva... celý článek:

bádalík

BÁDALÍCI

Někteří tzv. "vědci" a různí bádalíci, by měli přehodnotit smysl svého života. Devět desetin dnešní vědy je nutné počítat k falešnému jednání a zbytečnému... celý článek:

strach4

S T R A C H

"Strach existuje jen tam, kde je nějaký vztah. Strach sám o sobě, izolovaný, neexistuje. Není nic takového jako strach abstraktní. Je strach z něčeho známého a je strach z něčeh... celý článek:

víno2

PODOBNOST ČISTĚ NÁHODNÁ?

Když se člověk kolem sebe dívá, tak se mnohdy nestačí divit. Všude se mluví o morálce, etice, slušnosti, povinnostech (především těch druhých) atd. Avšak světe... celý článek:

klid5

ŽIJTE PŘÍTOMNOSTI

Pozorujeme-li lidi, nacházíme různé skupiny. Jedna skupina žije výhradně minulosti. To znamená, že začínají něco chápat teprve tehdy, když to minulo. Tak se stává... celý článek:

00 obraz6b

MUŽSTVÍ A ŽENSTVÍ - JAK K TOMU DOCHÁZÍ

Opět se objevil dotaz, na který jsem před časem již odpovídal. Týká se nesrovnalosti v pojmech a výkladu... celý článek:

BAŤA Tomášb

TOMÁŠ BAŤA A KRIZE

Příčinou krize je morální bída. Přelom hospodářské krize? Nevěřím v žádné přelomy samy od sebe. To, čemu jsme zvykli říkat hospodářská krize, je jiné jméno pro... celý článek:

laska5

TEN, KDO SE O MNĚ POSTARÁ - povídka

Cestující v autobuse soucitně sledovali, jak mladá atraktivní žena s bílou hůlkou opatrně stoupá po schodech. Zaplatila řidiči a s nataženýma rukama, aby nahm... celý článek:

LASKA0b

MUŽ A ŽENA

Pánové, není to vůbec jednostranné, je to normální fakt!. Muž - Partner, má jedno privilegium - má být ten první "po ruce". Pokud žena pochopí, že nejdřív je Partner a pak... celý článek: