Kolik ještě přijde vln?

První vlna, druhá, třetí, čtvrtá… všechny nakonec skončí na pevné zemi. Ten, kdo se vrhá proti vlnám, dál do moře v domnění, že je zastaví, ten tam taky skončí a vlny jej zahubí.

Kolik ještě přijde vln, než se obrátíš k svému nitru, abys pochopil, kdo vlastně jsi?

Stůj pevně na zemi, s hlavou v oblacích, zrakem obráceným vzhůru ke Světlu a duchem zde i tam. Nechej vlny, ať omývají tvé nohy, sleduj je zpovzdálí a obdivuj sílu bytostných dějů.

Lze se pustit i proti vlnám daleko do moře, ale jen za předpokladu, že máme k dispozici stabilní a pevnou loď, vnitřní odhodlání, přesvědčení a znalost zákonů moře.

Stejná pravidla platí v celém našem životě, a nejen v tomto. Platí v celém našem bytí. Kdo nechce znát zákonitosti ve stvoření, zahyne. Vlny života, či osudu jej zničí, neboť sám tomu tak chtěl. Vykračoval si proti mořským vlnám s prázdnýma rukama a chtěl porazit moře, bez znalosti jeho zákonů.

Je tedy jedno kolik přijde ještě vln, jak budou velké a jak časté. Když budeš znát neomylné zákony Stvořitele proudící stvořením, vnitřní klid ti poradí, co je důležité i když všude kolem budou jiní propadat zoufalství, panice a strachu.

Nic není v klidu. Všechno kolem nás proudí ve vlnách. Vlny pronikají celým stvořením. Vlny moře, vlny světla, vlny energie, vlní se tóny zvuků a hudby, proudí k nám vlny lásky i štěstí. Vypluj tedy vstříc vlnám s věděním. Nebojuj s nimi, ale využij jejich sílu k vlastnímu duchovnímu růstu a pak tě sami ponesou k světlým cílům.

VI 26.10.2020

moře