Muž a žena

Pánové, není to vůbec jednostranné, je to normální fakt!.    Muž – partner, má jedno privilegium – má být ten první „po ruce“. Pokud žena pochopí, že nejdřív je partner a pak teprve děti, pak má šťastný vztah i život. Oba pak dávají lásku (dětem i všem kolem). Září to z nich a proniká celým vesmírem. Žena, která to nepochopí, trpí a trápí se. Má většinou zpackaný život, plný problémů, včetně těch zdravotních, ať si to chce přiznat nebo ne. Mateřská láska k dětem je přirozená a pochopitelná a nikdo ji matce nemůže upřít. Aby však byla dobrá matka, nejdříve musí být dobrá Žena. Nemyslím manželka, ale ŽENA. S partnerem, s MUŽEM, tvoří pevný celek dvou plnohodnotných částí. Spolu vytváří lidskou Lásku – spojením jejich vyzařování se formuje srdce, symbol lásky. Až pak jsou děti, kterým však není upřeno nic, včetně lásky obou partnerů. Ženství je nezastupitelné, ale stejně tak i Mužství je nezastupitelné. To si občas jedna či druhá strana nechce připustit – k vlastní škodě i ke škodě celého lidstva.

Žena má větší intuici a proto má určovat co se má (co by se mělo) řešit, protože cítí lépe než muž, co je důležité. Nemá se však míchat do toho jak a kdy. Způsoby a prostředky náleží muži. Podotýkám, že jde o Ženu s velkým „Ž“ a Muže s velkým „M“. Takových je ovšem málo. Moudrá Žena ví, jak má komunikovat s mužem. Použije správné prostředky. Ne ženské vnady, ale svou moudrost. Nestaví se nad něj, ani se mu nesnaží rovnat, ale podporuje ho, vytváří pro něj podmínky a pohodu. Je mu milující partnerkou. Je-li to ze srdce, a u moudré Ženy to jinak ani být nemůže, pak to Muž cítí. Potom je schopen zvládnout cokoliv, změnit celý svět i hory přenášet. Stává se tím pravým rytířem, který ochraňuje Ženství a nedopustí žádnou křivdu. Uvědomuje si, co pro něj Žena znamená a uvědomuje si i sám sebe – kým je, kým býti má.

Pravé partnerství symbolizuje taky rovnoramenný kříž – vodorovné rameno (pasivní) vyjadřuje ženský princip, svislé rameno (aktivní) zase princip mužský. Spolu uzavírají kruh. Všechno ostatní je až potom.

Tam, kde chtějí ženy být, jako muži, chtějí se jim vyrovnat, tam jsou mezi nimi vždy nesváry. Stejně jako tam, kde se povyšují muži. To není partnerství, tam nikdy nesídlí skutečná Láska. Je to jen „výhodný vztah“, většinou jen vypočítavost, schovaná pod roušku manželství. Je jedno, jestli jednostranný nebo oboustranný.

Žena a Muž nemají vůbec důvod se srovnávat a povyšovat se jeden nad druhého. Každý má svou roli a jen spolu jsou schopni dosáhnout mnohého, včetně toho nejvyššího – vrátit se jako plnohodnotní duchové do míst odkud, jako nevědomí, přišli. To je hlavní úkol nás všech.

VI