Smysl pro krásu

Zušlechtit se máte, ne napodobovat. V nejkrásnější květy má vykvést to, co je ve vás! Jinak nejste osobností. V každém člověku je však skryta jiná veliká hodnota, která se nyní i navenek vyjádří barvou a tvarem, tak jako je tomu u květin.

Kdo se podrobuje módě, ukazuje tím již lenost svého ducha, který přijímá cizí chtění jen, aby sám nemusel poslouchat své nitro a čerpat odtud to, co je pro něj vhodné.

Tak, jako je tomu v úrovních stvoření ve velkém, tak tomu má být také s každým jednotlivcem! Ani jediný nepodobá se úplně druhému! Proč to navenek chcete skrývat napodobováním? Buďte konečně jednou takovými, jakými jste sami, buďte jimi však cele! A všechno stávající snažte se vždy zušlechťovat. Oporou k tomu může vám být jen smysl pro krásu! Je mnohem cennější, než si myslíte. Učiní vás samostatnými a svobodnými! Stejnorodé najde se pak samo sebou. Následujete-li volání tohoto smyslu pro krásu je vám ulehčena cesta k tomuto nalezení! Nechť i zde je žena příkladem!