Duchovní tématika str. 3

ŽENA POZDĚJŠÍHO STVOŘENÍ 

Jestliže se muž v pozdějším stvoření učinil otrokem svého vlastního rozumu, pak žena se dopouští mnohem většího…

zena-2