O Lásce

1 Korinstským 13

 • Kdybych mluvil jazyky lidskými i andělskými, ale lásku bych neměl, jsem jenom dunící kov a zvučící zvon.
 • Kdybych měl dar proroctví, rozuměl všem tajemstvím a obsáhl všecko poznání, ano, kdybych měl tak velikou víru, že bych hory přenášel, ale lásku bych neměl, nic nejsem.
 • A kdybych rozdal všecko, co mám, ano, kdybych vydal sám sebe k upálení, ale lásku bych neměl, nic mi to neprospěje.
 • Láska je trpělivá, laskavá, nezávidí, láska se nevychloubá a není domýšlivá.
 • Láska nejedná nečestně, nehledá svůj prospěch, nedá se vydráždit, nepočítá křivdy.
 • Nemá radost ze špatnosti, ale vždycky se raduje z pravdy.
 • Ať se děje cokoliv, láska vydrží, láska věří, láska má naději, láska vytrvá.
 • Láska nikdy nezanikne. Proroctví – to pomine; jazyky – ty ustanou; poznání – to bude překonáno.
 • Vždyť naše poznání je jen částečné, i naše prorokování je jen částečné;
 • až přijde plnost, tehdy to, co je částečné, bude překonáno.
 • Dokud jsem byl dítě, mluvil jsem jako dítě, smýšlel jsem jako dítě, usuzoval jsem jako dítě; když jsem se stal mužem, překonal jsem to, co je dětinské.
 • Nyní vidíme jako v zrcadle, jen v hádance, potom však uzříme tváří v tvář. Nyní poznávám částečně, ale potom poznám plně, jako Bůh zná mne.
 • A tak zůstává víra, naděje, láska – ale největší z té trojice je láska.

————————-

Umím to uplatnit v životě? Dosáhl jsem toho?

Láska je trpělivá – jsem i já vždy trpělivý(á)?

Láska je laskavá (dobrotivá) – jsem i já vždy laskavý(á), dobrotivý(á)?

Láska nezávidí – co já? Umím nezávidět?

Láska se nevychloubá – kolikrát jsem se vychloubal(a)?

Není domýšlivá (nepovyšuje se) – a co já?

Láska nejedná nečestně – kolikrát jsem já jednal(a) nečestně?

Nehledá svůj prospěch (sobeckost) – a co já?

Láska se nedá vydráždit (vznětlivost) – jsem já vždy klidný(á)?

Láska nepočítá křivdy – kolik jsem jich já napočítal(a)?

Neraduje se ze špatnosti (škodolibost) – já to také vždy dokážu?

Vždycky se raduje z pravdy – umím se i já vždy radovat z pravdy?

Láska všechno vydrží (všechno snáší) – a co já?

Láska vždy věří – já také vždy věřím, umím dát důvěru?

Láska má naději (vždy doufá) – kolikrát propadám já beznaději?

Láska vždy vytrvá – co moje vytrvalost a odhodlání?

**********************************

Kdo se snaží o dobro a čistotu svých myšlenek, ten už našel cestu k Nejvyššímu. Všechno ostatní mu bude přidáno. Uzdraví se na těle i na duši.

Jak jsem na tom já?

– Jsem zdráv na těle?

– Jsem zdráv na duši?

Pokud ne, pak jsem stále ještě nenašel cestu k Nejvyššímu! Nebo jsem ji možná našel, ale nejdu po ní nebo po ní jdu nesprávně!

Tohle nás jasně usvědčuje.