VAROVÁNÍ

Kdybyste věděli, jak dlouho vás může žal tísnit za činy, kterých jste se dopustili necitelností nebo dokonce soudící domýšlivostí, byli byste snad opatrnější. Kéž byste mohli vidět, jak hořce toho litují ti, kteří odsoudili osobu Světlu milou a stojící ve službě PÁNU bez toho, aniž by poznali její nitro. Kdybyste byli v planoucí pohotovosti a plni nezištné lásky, mohli byste poznat nouzi těch litujících, kteří nevidí žádnou možnost, jak napravit, co zavinili. Kteří naopak musí vidět, jak jejich nesprávné stanovisko přináší stále ještě chladné ovoce odsuzování a necitelnosti. Nikdy více byste se neměli odvážit soudit bez vědění! A všechno vědět nebudete nikdy! Pokaždé, když soudíte druhého, soudíte sami sebe. Udeří to na vás zpět, neboť jste nebyli ustanoveni soudci svých bližních.

Chraňte se! Co vás očekává, musí být hrozné. Jestliže napadnete služebníka PÁNA, tak napadáte JEHO! Ujasnili jste si to? A kdo stojí ve službě PÁNA, kdo je opravdu poslušen jen Jeho vůle, toho vy nemůžete poznat. Jsou to často právě ti niterní, tiší, nestojící v popředí, ale v nejvyšší míře vnitřně oddáni PÁNU. Oni jsou připraveni ke každé oběti, učí se pokoře, což je učiní schopnými, aby splnili svou službu. Musí odstoupit stranou ti, kteří své místo splňují ještě jen zdánlivě, ale vůli PÁNA již vůbec neplní. ON bude nejschopnější povznášet a používat jejich darů, nedbaje jejich dosavadního postavení mezi vámi. Zdržte se každého úsudku! Nepřísluší vám to. A kde vy jste právě odsoudili, snažte se to ještě nyní napravit, zde na zemi! Je to mnohem lehčí zde než na onom světě. Můžete si mnohé ušetřit! Jednejte podle toho!