Velká kometa

Vědoucí mluví již po léta o příchodu této zvlášť významné hvězdy. Stále víc a víc se množí počet těch, kdo ji čekají. Vždy více zhušťují se náznaky, takže ve skutečnosti lze ji také brzy očekávat. Ale co vlastně znamená, co přináší, odkud přichází, to není dosud řádně vysvětleno.

Chce se vědět, že přinese převraty pronikavého druhu. Ale tato hvězda znamená více.

Může být zvána hvězdou Betlémskou, protože je úplně téhož druhu, jako byla ona. Její síla vysává vodu vysoko vzhůru, přináší živelní katastrofy a ještě více. Země se třese, když přijme její paprsky.

Od události v Betlémě nebylo tu nic podobného. Jako kdysi hvězda Betlémská, vybavila se i tato z věčné říše čistě duchovního k době, kdy přesně vejde v působení na této zemi, až mají nadejít pro lidstvo léta duchovního osvícení.

Hvězda má svou cestu v přímé linii z věčné říše až k této části světa. Její jádro je naplněno vysokou silou, obaluje se hmotností a bude tím viditelnou i pro pozemské lidi. Jistě a neúchylně sleduje kometa svou dráhu a bude na úrovni v pravou hodinu, jak bylo předurčeno již před tisíciletími.

První přímé účinky začaly již v posledních letech. Kdo to nechce vidět a slyšet, kdo necítí jako směšnost, že vše neobyčejné, co se již stalo, chce ještě vysvětlovat jako něco všedního, tomu ovšem není pomoci. Buď chce si hrát ze strachu na pštrosa anebo je zatížen nejhorší omezeností. Oba druhy musíme klidně nechat jít jejich cestou, můžeme se jen usmívat jejich důvodům, které lze tak snadno vyvrátit. Vědoucím však mohlo by se také říct, kam dopadnou první silné paprsky. Poněvadž však paprsky znenáhla obepnou celou zemi, nemá účel mluvit o tom podrobněji. Bude to trvat léta až k tomuto bodu a další léta, než se Země opět z tohoto vlivu vybaví. A pak bude očištěna a osvěžena v každém směru, k požehnání a radosti obyvatel. Nikdy nebyla Země krásnější, než bude potom. Proto má každý věřící hledět do budoucnosti s klidnou důvěrou a nelekat se, nechť přijde v příštích letech cokoliv. Dovede-li plný důvěry vzhlížet k Bohu, nestane se mu nic zlého.