Být pravým šlechticem

Snažím se žít jako aristokrat. Praví a správní aristokraté byli lidé vzácných a krásných vlastností. A já chci být takovým aristokratem, ne ovšem z nějakého zděděného šlechtického titulu, který by na mě přešel bez mé zásluhy, ale který bych si zasloužil vším, co dělám. A tak jsem si vytvořil nový, vzorný Modrý život a snažím se jím žít, abych se stal pravým šlechticem. Ne titulem, ale svými činy, celým svým životem. 

Jaroslav Foglar  „Přístav volá“

Haló, kamaráde,

chtěl bys vědět, co v tobě vězí? Chceš se přesvědčit, jsi-li vzorný, obdivuhodný chlapec, jakých je málo, či jenom obyčejný hoch, který nikdy nic nedokáže? Můžeš se to dozvědět! Změř svou odvahu, dovednost, vytrvalost, sílu a všech těch třináct vlastností, jež má mít pořádný chlapec! Změříš je tím, že se pokusíš dokázat to, co dokázali Hoši od Bobří řeky v této knize. A uvidíš potom, jsi-li chlapec, jako byli oni, nebo jen líný pecivál a strašpytel, který se večer bojí jít do sklepa nebo na půdu. Pusť se do toho vesele a odvážně! Skoč do toho rovnýma nohama! Nechceš přece být zbabělcem, který umí jen knihu přečíst, ale sám nic neprožije. Nedej si ujít příležitost! Musel by ses stydět sám před sebou, kdyby ses o to nepokusil a kdybys nedokázal to, co dokázali Hoši od Bobří řeky.

Jaroslav Foglar – HOŠI OD BOBŘÍ ŘEKY

stáhnout v pdf textové provedení

stáhnout v pdf kreslené provedení