Co znamená milovat lidi

Milovat lidi znamená zavázat se, že je budete vidět stále v nejlepším světle, i když si čas a bližší seznámení vezmou jistou daň.

Mnozí z vás, když najdete na druhých, na svých milovaných či přátelích nějakou odlišnost, s nimi začnete soupeřit a bojovat o moc, abyste to nějak vyřešili. Kdybyste však přijali, že druhý má svůj vlastní pohled na svět, a uvědomili si, že se zkrátka jen liší od toho vašeho, nemuseli byste dělat nic jiného než prostě milovat. Nepotřebujete přesvědčovat lidi, že máte pravdu, protože to vás jen vtáhne do boje o moc. A nemusíte se ani nechat přesvědčit, že pravdu mají oni. Být pozitivní neznamená být slepí. Znamená to ochotu vidět v druhých to dobré a odvrátit pozornost od toho, co je (podle vás) špatné nebo odlišné.