Hodnota úsměvu

Úsměv nestojí nic a přináší mnoho, obohacuje toho, kdo jej přijímá, aniž by ochuzoval toho, který dává.

Trvá jen chvíli, ale vzpomínka na něj je někdy věčná.

Nikdo není tak bohatý, aby se bez něj obešel, a nikdo není tak chudý, aby ho nemohl darovat.

Úsměv přináší štěstí do domu, ve starostech je oporou, je citlivým znakem přátelství a v únavě přináší odpočinek.

Ve znechucení, smutku je potěchou a pro každou bolest je přirozeným lékem.

Je dobré, že si jej není možno koupit, ani půjčit, ani ukrást, protože má hodnotu chvíle, kdy se dává.

A kdybys někoho potkal a on neměl pro tebe úsměv, když na něj čekáš, buď velkodušný a oblaž ho svým úsměvem, protože nikdo tak nepotřebuje úsměv, jako ten, kdo ho nemá pro druhé.