Kde je náš domov?

„Nestav si příliš pevný dům jako svůj domov na zemské půdě. Jednou tě z něj stejně vynesou a do hrobu k mrtvým uloží tě. Jen ve stanu kočovném zde přebýváš. Všechny tvé myšlenky vlast si žádá, a svět jestli skutečný hledáš, nahlédni do nitra, tak zní má rada.

Jen tam na onom světě pravý domov spatříš a každým skutkem, každým slovem sám si jej stavíš. Nedůvěřuj pohodlné cestě, po níž tisíce životem jdou! Vyboč z řady, vyšplhej po příkré stezce a nech je, ať se smějí, ti všichni ostatní! Na pošetilce se neohlížej, hlasů jejich si nevšímej, věz, že pravé štěstí vysoko leží a strmá cesta vede k němu – jiná jen stěží.“

Karel May