Modlitba neznámého křesťana

Dej, ať Tě vidíme Pane, když se probudíme.

Dej, ať Tě vidíme Pane, když potkáme své spolubydlící.

Dej, ať Tě vidíme Pane, když je na stole chléb a kolem nás lidé s nimiž smíme jíst.

Dej, ať Tě vidíme Pane, když jdeme ulicemi a shon světa nás obklopí.

Dej, ať Tě vidíme Pane, při naší práci, při té namáhavé i při té podnětné.

Dej, ať Tě vidíme Pane, v milujících, kteří hledají cestu do budoucnosti.

Dej, ať Tě vidíme Pane, v nemocných a starých, kteří potřebují naši pomoc. Z těch všech nás oslovuješ, s prosbou, napomenutím a povzbuzením.

Pane, Ty jsi přítomen v těch, kteří jsou nám nablízku.