Nebraň se změnám

Bránit se změnám, je jako chtít zastavit řeku drátěným plotem.

To se nám nikdy nemůže podařit. Časem se snad plot zanese a utvoří hráz, která řeku zpomalí. Její proud však po čase svým tlakem takovou hráz lehce protrhne a zapůsobí svou silou ještě více na své okolí i nás samotné. Zdánlivě ničivě, ve skutečnosti tvořivě.

A co my? Jsme stejní nebo se se „tiše“ a nepozorovaně měníme? Záleží na úhlu pohledu. Nic není, ani nemůže být, stacionární. Vše je v pohybu – dopředném nebo zpětném. Nesvazujme svobodu myšlení, nebojme se opustit dogmata a zaběhnutá klišé. Rozvíjejme se, vyciťujme změny v nás a kolem nás. Přijímejme potřebu změny sebe sama, bez zavrhování včerejších, zdánlivě chybných, pokusů vzestupu. Abychom pochopili změny kolem nás, musíme nejdříve pochopit změny v sobě.

Mysleme jen na to, že vše má svůj čas a změny není vhodné uspěchat. Změny ve státě, ve společnosti, v rodině i změny uvnitř nás. A hlavně začat by to mělo právě uvnitř každého jednotlivce.