Nic není dogma

Je mnoho knih, textů, filmů, školení, seminářů, rad blízkých či vzdálených osob, vykladačů písma, či karet, proutkařů, kyvadélkařů, tzv. duchovních vůdců, čtenářů všemožných poselství a biblí atd. V mnohém z toho, co čteme, či slyšíme, jsou střípky pravdy, ale je to Pravda celá?

Pozorujte a vnímejte. Kdokoliv tvrdí, že jen jeho názory a jeho zkušenosti jsou pravdou, kterou předává dál, protože si to sám ověřil, ten nepochopil nic, natožpak podstatu věci. 

Od dogmatiků, vykladačů „jediné“ pravdy a „jediných“ spravedlivých, se raději odvraťte, neztrácejte s nimi čas. Takoví ani netuší, že jsou mimo realitu a od skutečné Pravdy se vzdalují. 

Pravdu nejsme schopni pochopit. Jen čistým úsilím a vyciťováním zákonitostí Stvořitele, se jí můžeme přibližovat.

Nic není dogma. To, co jednomu prospívá, může druhému škodit a naopak.