Očista

Ač to bude znít divně, těšme se z těchto současných dějů, které jsou možná nesnesitelné, nepříjemné, nelogické a kdy zlo, stejně jako lidé sami, tímto zlem vedeni, ukazují svou pravou tvář. Je to zrychlený proces očisty. Odděluje se zrno od plev a ten „fukar“ bude ještě hodně nepříjemný.

Přerovnání hodnot v nás, je nezbytné. Pro mnohé to bude možná bolestivé. Nikoho však nezachrání peníze, ani moc, či postavení, pokud nemá moc nad sebou samým. Moc uvědomění si sebe sama, moc ducha, jako své podstaty. 💜