Pocit bezpečí

Abyste měli pocit bezpečí, potřebujete cítit, že rostete, rozpínáte se a rozšiřujete obzory svého světa.

Možná si myslíte, že se budete cítit bezpečněji, když zabráníte změnám a udržíte status quo. Bezpečí však pramení jedině z ochoty riskovat a jít do nových věcí, otevřít se a objevovat více z toho, kdo jste. Někteří lidé zjistili, že když se snaží udržet si bezpečí svého světa tím, že se vyhýbají riziku, mají nakonec ještě větší strach a nejistotu. Strach vždycky zeslábne, jakmile se rozhodnete něco s ním udělat. Možná jste si všimli, že když jste udělali něco nového, cítili jste se pak moudřejší a silnější i v jiných oblastech svého života.