Porozumět sobě

Skutečné základy velikosti člověka nejsou napsané v knihách, ani nemohou být nalezeny ve školách, jsou zapsány do nejhlubšího vědomí každého, kdo intenzivně hledá dokonalost v tvůrčích výsledcích a pouze pro takového člověka jsou pochopitelné.

Nesnažte se s malou snahou o pochopení dosáhnout větších výsledků, ale s větším pochopením a trochou úsilí. Čím více porozumíte sami sobě, tím menší úsilí budete muset učinit v zájmu dosažení cíle.

Walter Russell