Velikášství človíčka

Ropucha, stojící před vysokou skálou a poroučející, aby skála před jejími kroky uhnula, nepůsobí zdaleka tak směšně, jako dnešní člověk ve svém velikášství vůči svému Stvořiteli.

Abdrushin