Vidíte překážky?

Překážky jsou ony obávané věci, které spatříte, když odvrátíte pohled od svého cíle.

* Henry Ford

Běžte za svým cílem a neohlížejte se. Vemte s sebou ty, kteří věří vám a vašim cílům. Kdo nechce, ať vás nezdržuje.