Březen

 BŘEZNOVÉ PRANOSTIKY 

Březen – za kamna vlezem. Duben – ještě tam budem.

Jestli březen kožich stáhl, duben rád by po něm sáhl.

Březen se umí pousmát, ale také důkladně zamračit.

Březen mokrý – rolník smutný.

Jak je 1. března, takové bude celé jaro.

Hřmí-li v březnu, sněží v máji.

Na svatého Řehoře šelma sedlák, který neoře.

Pěkný den na svatého Josefa zvěstuje dobrý rok.

Suchý březen, studený duben, mokrý máj – v stodole ráj.

V zelené-li roucho březen se obleče, neúrodu za sebou přivleče.

Březnové slunce má krátké ruce a dlouhý kabát.

Zima, kterou Tomáš nese, dlouho s námi ještě třese.

Panská láska, ženská chuť a březnové počasí není stálé.

V březnu fouká z břízy, poslední sníh z pole mizí.

Na svatého Řehoře plove led do moře a čáp letí od moře.

Březen suchý, duben mokrý a květen větrný, pytle obilím a sudy vínem naplní.