Květen

 KVĚTNOVÉ PRANOSTIKY 

Deštivý květen – žíznivý říjen.

Pankrác, Servác, Bonifác – ledový muži spalují mrazem ovoce i růži.

Pokud v máji neprší, pak to červen přeruší.

Svatby v máji šťastné nebývají.

Studený máj, v stodole ráj.

Nezamrazí-li ledový muži, pak alespoň zastudí.

Před Filipem deštík noční, úrodu nám věští roční.

Na Filipa a Jakuba se má vysévat čočka.

Slavík zpívá v háji až za tepla v máji.

Májová vlažička – naroste travička; májový deštíček – poroste chlebíček.

Máj a září jsou branami léta.

Když se v máji blýská, sedlá si zavýská.

Májová kapka platí za dukát.

Když máj vláhy nedá, červen se zas předá.

Je-li květen chladný, rok nebude hladný.

Májový deštíček – úrody tatíček.

Před Servácem není léta, po Serváci s mrazy veta.

Žofie vína upije.