Říjen

 ŘÍJNOVÉ PRANOSTIKY 

Teplý říjen – studený listopad.

Studený říjen – zelený leden.

Mrazy v říjnu – hezky v lednu; krásný říjen – studený leden.

Je-li říjen hodně zelený, bude leden velmi studený.

Svatý František zahání lidi do chýšek.

Svatý Havel – hrozen shozen, svatý Judy – válí sudy.

Na svatého Šimona přikluše k nám zima tiše.

Čistý nový Měsíc v říjnu slibuje pěknou vinnou žeň.

Je-li v říjnu mnoho mlh, bude v zimě mnoho sněhu.

V říjnu hodně žaludů a bukvic oznamuje zimy víc.

Spadne-li v říjnu listí, bude mokrá zima.

Říjnové nebe plné hvězd má rádo teplá kamna.

Pokrývají-li se strniska ještě v říjnu hojně babími léty, jest to předzvěstí dlouhého a pěkného podzimu.

Je-li v říjnu mnoho vos a sršánů, přijde studená a dlouhá zima.

Co v říjnu zimy přibude, v lednu jí opět ubude.

V říjnu mráz a větry – leden, únor teplý.

Svatá Terezie z rosičky nadělává perličky.

Po teplém září zle se říjen tváří.

Říjen a březen rovné jsou ve všem.