O Voláních

Před téměř sto lety byla napsána kniha, která, jak bylo určeno, měla změnit svět. Jednalo se o splnění biblického proroctví.

144 000 lidských duchů bylo určeno k tomu, aby současně působili na Zemi. Jejich povinností bylo toto nové vědění uplatnit. Jen několik málo set  jich však poznalo svůj úkol.

Tak se stalo, že toto nové vědění o stvoření zůstalo lidstvem nepoznáno. Vyslanec z nejvyšších výšin musel znovu opustit Zemi. Zanechal však část svého vědění v knize.

Bylo to Poselství z Grálu.

Oněch 144 000 muselo Zemi opět opustit, protože ve svém tehdejším pozemském šatu již nemohli svůj úkol splnit. Byli příliš uvězněni ve svém nepochopení. V následujících desetiletích však dostali příležitost se na Zemi znovu inkarnovat, neboť byli s tímto věděním spjati.

Kniha Pravdy je opět přitáhla, takže s ní znovu museli přijít do styku. Během této doby se vytvořila mnohá seskupení, která se dodnes pokoušejí toto vědění šířit. Stala se magnety pro ty, kteří znovu přišli. Přesto skoro nikdo nezná Pravdu a tajemství, které se stále ještě skrývá v minulosti.

Zveřejněním „Volání z Prastvoření” bude nyní toto tajemství odhaleno. Tento děj patří ke světovému dění a je jedním z posledních účinků před ukončením soudu.

„Volání z Prastvoření” vysvětlují pomocí krátkých, ale jasných textů splétání minulosti, současnosti a budoucnosti. Znalosti o souvislostech všech zákonů stvoření usnadňují porozumění těmto textům. Porozuměním je zde však myšleno pochopení podvědomím – citem, který není ovlivňován denním vědomím rozumu. Ten zde může hrát jen podřadnou roli.

K tomuto porozumění pomůže kniha „Ve Světle Pravdy”, Poselství Grálu. Poselství Grálu, zkráceně také Poselství, je nezávislým dílem. Nemělo by být spojováno se žádnými sektám podobnými sdruženími, jež si přisvojují jeho obsah a učení. „Volání z Prastvoření” na to jasně upozorňují a ukazují, jak je toto původní dílo nutné přijímat.

Jen ten, kdo je duchovně svobodný, nezávislý na pozemských sdruženích a nehledí na ně, dokáže vnímat vyšší dění až k poznání pojmů, které rozumu musí zůstat navždy uzavřeny.

Jelikož jejich smysl byl autorem přijat tak, jak k němu slova plynula, nebude jeho jméno uvedeno. Proto se, prosím, dále neptejte, jak tyto texty vznikly.

Autor k tomu podotýká:

„Čas od času však pociťuji velkou sílu, která mnou proudí, přinášejíc hluboký mír, ale současně mne nabádá k tomu, abych vše sepsal; slova poté ke mně plynou. Jsou to naplněné okamžiky a já tuším, že byly od počátku vetkány do koberce mého osudu.

Kdo na Zemi jako člověk jsem, je nepodstatné, toto jméno nemá vejít do dějin; musí být zapomenuto, jakmile se  jednou toto tělo v prach obrátí.”

Simon

Datum uvedené na konci spisů je datum zveřejnění textů, jejichž obsah byl přijat již dlouho předtím.

– – –

Další informace se dozvíte na připravovaných stránkách. Zde je prozatím kontakt pro případné zájemce o další informace: volanizprastvoreni2021@gmail.com