Moudra

O co usilují

Očista

Velikášství človíčka

Moudro K. Reevese

Neztrácej čas s krkavci

Za pravdu…

Být pravým šlechticem

Pomíjivost

Národe, nedej si nikým sebrat svou identitu

Má smysl odpouštět?

Porozumět sám sobě

Nicnedělání

Láska se dává a tvoří

Pokroucená demokracie

Kde je náš domov?

Zkoumejme, ptejme se, hledejme

Nic není dogma

Probuď svůj cit

Láska má čas

Přijímejte život s otevřeným srdcem

Porozumět sobě

Smysl života

Zasloužíš si pravdu?

Síla pramení z žití v přítomnosti

Najdi sám sebe

Byla jednou jedna holubice

Neberte sami sebe tak vážně

Ohluchlý