Jednou z mnoha cest je cesta posvátného partnerství

Mezi vámi jsou ti, kdo jste přišli do stávajícího duálního světa znovu přivést posvátnou ryzí ženskou a mužskou energii. Energii, která je ukotvena ve svém středu, ve své plné zářivé síle. Mnozí z vás jste si zvolili životy, kde vaše síla, světlo a jedinečnost byly tak ubity a rozdupány, abyste se ocitli v místě velkého zoufalství, beznaděje a slabosti. Ženy zakusily fyzické, sexuální a emoční týrání od mužů ve svém okolí, kdy byla pohřbena jejich ženská energie. Muži naopak často zakusili odnětí své síly podprahovou manipulací a zneužíváním svých matek a otců, kteří je připravili o jejich mužství. Tuto zkušenost jste zvolili za účelem zrození silné touhy, která vás postavila na cestu osvobození se. Vaše touha vás pomalu ale jistě vede do vaší ryzí nezkrotné vesmírné síly. V jistém okamžiku tuto touhu pochopíte a vědomě ji uchopíte. Začnete se osvobozovat od všech a všeho, co nepodporuje vaši jedinečnost, vaši velkolepost a sílu. Tuto cestu jste zvolili proto, že z místa té největší slabosti můžete v tomto duálním světě vstoupit do její polarity – druhého konce, kterým je o to větší SÍLA, kterou potřebujete k uskutečnění svého posvátného účelu tady na Zemi.

V jistém bodě na své cestě potkáte své posvátné partnery. Ty, kteří uvidí vaši duši. Ty, kteří vás nekonečně znají. Znají vaše světlo, znají a vidí vaši opravdovou sílu a kvality, které přinášíte. Nevadí v jakém se nacházíte momentálním stavu, oni vás vidí. A tím, že vás vidí ve vašem ryzím světle, vidí kým opravdu jste, aktivují váš nejvyšší opravdový potenciál, který začne prosakovat do vašich pozemských životů a začne si v nich nárokovat své právoplatné místo.

Pokud jste potkali svého vesmírného partnera, uvědomte si, že jste nositeli posvátné ženské a mužské energie, která musí být přivedena na této planetě do souladu a rovnováhy. A to je vaším nejposvátnějším úkolem. Jen tak může na Zemi převzít žezlo Vesmírný soulad, který ovlivní kvalitu pozemského života nejen lidstva, ale také rostlin, živočichů, vrátí se rovnováha do moří a oceánů a na celou planetu.

Pokud jste vy ti, kteří potkáváte své posvátné partnery, věřte, že to není náhoda, ale Vesmírný záměr, který vás přesahuje. Tato setkání a spojení přináší gigantický světelný potenciál ryzí božské lásky, který rozmete vše, co nectí Nejvyšší Pravdu a který je třeba přivést do fyzické roviny.

Protože vaše spojení mají sílu tak obrovskou, která ustojí výbuchy jaderných bomb, jste vystaveni nejvyšším zkouškám. Je důležité, abyste si byli vědomi toho, že zde existují síly, které vznikly za účelem rozbít, zpochybnit, oslabit a nejlépe posvátné dvojice navždy rozdělit. Tyto síly mají velmi silného ducha, který pracuje tím nejpodprahovějším způsobem. Jejich intriky a způsoby kterými pracují jsou velmi jemné, propletené, zákeřné a často účinné.

Uvědomte si, že vaše síla je obrovská a v momentě kdy přijde její čas a začne vystrkovat růžky, nebude se to líbit lidem ve vašem okolí, kterým jste tuto posvátnou sílu nevědomě dlouhé roky odevzdávali. Když začnete ctít a uchovávat tuto sílu pro vyšší záměry. které jsou v souladu s vaším dobrem místo toho abyste ji dávali napospas druhým a krmili omezené pozemské systémy, tito lidé na vás zvýší svůj nátlak a manipulaci. Jde jim o přežití. Jde jim o energii, která je dlouhou dobu vyživovala. Sami jsou slabými a jednoho dne budou muset začít hledat svůj vlastní zdroj energie.

Všichni jsme v tomto duálním světě jakousi „rozpolcenou osobností“. Všichni máme „více tváří“, všichni máme plno šotků našeptávačů. Máme v sobě místa, kde nás mohou výše zmíněné programy a mechanismy napadnout, oslabit, zmást a svést z cesty. Záleží jen na nás, jak dalece si uvědomíme, že ryzí Pravda je ukryta v našem srdci. A tou není nic jiného než Láska. A i když je vaše momentální vnímání přechodně oslabené a necítíte Ji plně, přesto víte, že neodešla. Ani neodejde. Nikdy. Nemůže. Je totiž to jediné, co je, co existuje. Láska je jediné, co drží vesmír pohromadě – Láska je vesmír. Láska je Ta Pravda. Ona je ta, která se postarala o to, abyste se našli. Abyste se našli a skrze Ji se poznali v tomto „pozemském snu“. Pochyby, strachy, vzdor, nenávist, vztek, to vše jsou jen přechodné zkušenosti tohoto světa a je jen a pouze na vás, jak dalece se jimi necháte ovládat, do jaké míry jim budete naslouchat a jak hluboce jim budete propadat.

Láska posvátného partnerství přicházející z úrovně duše, nemůže odejít a nemůže být zničena. Na pozemské rovině ji můžete potlačit nebo odmítnout. Tím se připravíte o nejvyšší životodárnou energii. Nikdy nedosáhnete svého maximálního potenciálu, jehož základem ryzí láska je.

Pokud jste vy ti, kteří jste přišli na tuto planetu vrátit posvátné partnerství a přivést soulad, klid a mír do svých srdcí a do pozemské roviny, víte to. Nemůžete se mýlit. Hluboko ve svém srdci znáte svou Pravdu a tu musíte ctít. Musíte ji ctít před všemi ezoterickými poučkami, spirituálními frázemi, radami druhých, falešnými a zkreslenými představami a domněnkami, jaká cesta vede k osvícení. Svou Pravdu musíte uchránit před pravdou druhých a před svými sabotujícími mechanismy přežití a pohodlí. Jen a pouze tehdy najdete ve svém srdci klid a mír. Pouze tehdy, kdy se rozhodnete nezradit sami sebe.

Taunia Atiriamin / leden 2018

Zdroj:  www.slunecnabrana.czwww.mistrovskekrystaly.cz