DESATERO BOŽÍCH PŘIKÁZÁNÍ

Stejně jako řada jiných rad a doporučení, které byly lidem přineseny ze Světla, tak i ty nejcennější byly lidmi pokrouceny. Neznalost, nepochopení, snad i zlovůle, ale především duchovní lenost zapříčinily, že dnes už jen málokdo zná pravou podstatu DESATERA BOŽÍCH PŘIKÁZÁNÍ. Není však pro to jediné omluvy! Co kdo zasel, to v plné míře musí sklidit.